HARMONIE

De Christelijke Harmonie De Bazuin werd in 1929 opgericht als fanfare door de heren Niemeijer, ten Cate, van Oosten en Eisinga, die vanuit de veenkoloniën naar Limburg waren gekomen om in de mijnen te werken. Het moest een vereniging worden met een eigen gezicht binnen de vele harmonieën en fanfares die Limburg telde. Zo ontstond de Bazuin met haar eigen principes en statuten, waarin onder meer vermeld werd dat repetities en bestuursvergaderingen met gebed geopend moesten worden.

Rond de oorlogsjaren werd de Bazuin omgevormd tot harmonie. Een harmonie met inmiddels ook een drumband die vanaf het begin tot op heden de Koninginnedagvieringen in Treebeek opluisterde. Ook nam de Bazuin deel aan concoursen en concerten.

Door de mijnsluiting trokken veel leden uit Limburg weg. Dit had z’n weerslag op de vereniging doch deze krabbelde uit het dal en nieuwe successen werden behaald. De dirigenten A. Niemeijer, Boersma, Hoefnagels, L. Simons, L. Wolfs en N. Dijkstra zorgden telkens dat de vereniging nieuw impulsen kreeg en haar muzikaliteiten konden laten horen. De laatste keer dat de harmonie deelnam aan een concours, was in 2009 o.l.v. N. Dijkstra waarin zij uitkwam in de 2e afdeling en een 1e prijs haalde met promotie.

Sinds 2012 staat de harmonie onder leiding van dirigent Jos Kuipers.

Jos Kuipers is opgegroeid in Schaesberg (Landgraaf) alwaar hij met zijn 3 oudere broers zijn eerste muzikale schreden zette bij de plaatselijke Fanfare Aloysiana. Deze vereniging zorgde ervoor dat Jos met 16 jaar zijn eerste directie diploma haalde aan de Heerlense Muziekschool. Na het Atheneum studeerde hij Trompet en Direktie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarop volgende studeerde hij (symfonie-) Orkest-direktie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Op dit moment is hij werkzaam als docent klein en groot koper, klarinet en saxofoon. Naast Harmonie De Bazuin is hij ook dirigent van Fanfare Abdissenbosch, Landgraaf, Harmonie L’Union, Born, Harmonie Orkest Brunssum, Brunssum,  Harmonie St.Pieter, Maastricht, muziekvereniging De Goede Hoop, Eersel en is hij coach/adviseur van Brass-Band Mbiko, Jinja in Oeganda

De harmonie geeft, naast de ieder jaar terugkerende Koningsdagfeesten, de medewerking in de Baptistengemeente een voorjaars- en najaarsconcert. Inmiddels is ook het Oliebollenconcert dat geregeld aan het eind van het jaar wordt georganiseerd een goede traditie geworden.

Een bijzondere muzikale band heeft de vereniging met de Zwitserse Musikverein Herisau die in 2009 ons 80-jarige jubileum opluisterde.

De slagwerkgroep staat onder leiding van de instructeur Jasper Dijkstra. Hij zorgt er voor dat de vereniging een slagwerkgroep heeft die actief is en in op een muzikaal verantwoorde wijze haar partijtje slaat.

In 2012 is onder leiding van Rene en Miriam Rovers een zogenaamd Opstaporkest gestart. In dit orkest komen de leerlingen van de Bazuin samen om op eigen wijze gezamenlijk muziek te maken . In het najaar van 2012 gaven zij voor het eerst een optreden tijdens het Najaarsconcert.
Momenteel is het opstap orkest tijdelijk gestopt en wachten we op nieuwe aanwas!

De harmonie komt nu uit in de 2e divisie van de C.B.O.W. aangesloten bij de Landelijke Muziek Organisatie en bestaat uit ongeveer 40 muzikanten. De drumband bestaat uit ongeveer 12 muzikanten en het Opstaporkest telt momenteel 10 leerlingen. Het Opstaporkest repeteert op de zaterdag van 17.00 tot 17.45 uur. De harmonie repeteert op de zaterdag van 18.00 tot 20.00 uur. 3 x per maand wordt gerepeteerd in het kerkgebouw van de Baptistengemeente Brunssum. De slagwerkgroep komt iedere maandag in het kerkgebouw bij elkaar om 18.30 uur.

De vereniging kenmerkt zich door een christelijke achtergrond, saamhorigheid, enthousiasme en is ambitieus op muzikaal en sociaal vlak. Kortom een vereniging om trots op te zijn.