De harmonie

Harmonie sinds 1929

De Christelijke harmonie De Bazuin werd in 1929 opgericht als fanfare door de heren Niemeijer, ten Cate, van Oosten en Eisinga, die vanuit de veenkoloniën naar Limburg waren gekomen om in de mijnen te werken. Het moest een vereniging worden met een eigen gezicht binnen de vele harmonieën en fanfares die Limburg telde. Zo ontstond de Bazuin met haar eigen principes en statuten, waarin onder meer vermeld werd dat repetities en bestuursvergaderingen met gebed geopend moesten worden.

Rond de oorlogsjaren werd de Bazuin omgevormd tot harmonie. Een harmonie met inmiddels ook een drumband die vanaf het begin tot op heden de koninginnedagvieringen in Treebeek opluisterde. Ook nam de Bazuin deel aan concoursen en concerten.

Door de mijnsluiting trokken veel leden uit Limburg weg. Dit had z’n weerslag op de vereniging doch deze krabbelde uit het dal en nieuwe successen werden behaald. De dirigenten A. Niemeijer, Boersma, Hoefnagels, L. Simons, L. Wolfs en N. Dijkstra zorgden telkens dat de vereniging nieuw impulsen kreeg en haar muzikaliteiten konden laten horen. De laatste keer dat de harmonie deelnam aan een concours, was in 2009 o.l.v. N. Dijkstra waarin zij uitkwam in de 2e afdeling en een 1e prijs haalde met promotie.

Sinds 2012 staat de harmonie onder leiding van dirigent Jos Kuipers.

Christelijke harmonie de Bazuin

vierde haar 90 jarig bestaan in 2019

Dirigent Jos Kuipers

Jos Kuipers is opgegroeid in Schaesberg (Landgraaf) alwaar hij met zijn 3 oudere broers zijn eerste muzikale schreden zette bij de plaatselijke Fanfare Aloysiana.

Deze vereniging zorgde ervoor dat Jos met 16 jaar zijn eerste directie diploma haalde aan de Heerlense Muziekschool. Na het Atheneum studeerde hij Trompet en Direktie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarop volgende studeerde hij (symfonie-) Orkest-direktie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Concerten

De harmonie geeft, naast de ieder jaar terugkerende Koningsdagfeesten, de medewerking in de Baptistengemeente een voorjaars- en najaarsconcert.

Inmiddels is ook het Oliebollenconcert dat geregeld aan het eind van het jaar wordt georganiseerd een goede traditie geworden. Bekijk hieronder enkele live uitvoeringen die zijn opgenomen tijdens één van de Oliebollenconcerten.

Een bijzondere muzikale band heeft de vereniging met de Zwitserse Musikverein Herisau die in 2009 ons 80-jarige jubileum opluisterde.

Oliebollenconcert 2019

in de Brikke Oave te Brunssum

Social Media - Harmonie de Bazuin

De harmonie live in beeld en geluid